Kontakty

CIRIS, s.r.o.

V prípade akýchkoľvek otázok k prezentovaným výrobkom nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo na zákazníckej linke 00 420 608 730 412.

Ďakujeme.

Adresa pre korešpondenciu a pre riešenie reklamácií:

WM Profi s. r. o.

Veslařská 142

637 00   Brno

Česká republika

zákaznícka linka: +420 608 730 412

 

Sídlo spoločnosti (táto adresa neslúži pre riešenie reklamácií):

CIRIS, s.r.o., Hlbinná 1, 821 06 Bratislava

Spoľočnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 76381/B.

IČO: 46 355 685

DIČ: 202 336 5872

 

www.ciris.sk

e-mail: info@ciris.sk

zákaznícka linka: +420 608 730 412

Volať môžete v pracovné dni medzi 10 - 15 hodinou.

EUROtest Ortflex System Anatomic s.r.o.

Adresa pre korešpondenciu:

WM Profi s. r. o., Veslařská 142, 637 00   Brno  -  Česká republika